Par Uzņēmumu

SIA "Projekts 3" ir projektēšanas kompānija, kas dibināta 2002. gada 17. janvārī ar mērķi izveidot spēcīgu, konkurēt spējīgu inženieru komandu transportbūvju infrastruktūras un ar to saistīto inženierkomunikāciju projektu izstrādē. Desmit gadu laikā uzņēmumā izveidojies pieredzējis un stabils kolektīvs, kurā nodarbināti dažāda profila sertificēti būvinženieri, kā arī pašlaik studējošie, topošie inženieri.
Uzņēmumam izveidojusies laba sadarbība gan ar valsts, gan privātā sektora klientiem. SIA "Projekts 3" ir liela pieredze ceļu, ielu, tiltu, satiksmes pārvadu un ar tiem saistīto inženierkomunikāciju projektēšanā. Uzņēmuma darbības laikā izstrādāti gan valsts galveno autoceļu un tiltu, gan vietējo un reģionālo ceļu un tiltu, pilsētu ielu, kā arī māju un pagasta ceļu projekti. Uzņēmums ir piedalījies arī ceļu un tiltu tehniski ekonomisko izpētes projektu izstrādē.
Sia "Projekts3" ir izveidojusies cieša sadarbība gan ar vietējiem, gan ārvalstu partneriem, tādējādi apliecinot un pilnveidojot inženieru kvalifikāciju un profesionalitāti. Tāpat uzņēmuma inženieri ir iesaistīti dažādu infrastruktūras objektu būvuzraudzības darbos.
Mūsu uzņēmums nešķiro būvprojektus pēc to darba apjoma vai sarežģītības, mums svarīgs ir apmierināts klients - ceļu un tiltu lietotājs.