Jaunumi

02-04-2012

Gaujas tilta rekonstrukcijas būvprojekts Valmierā

SIA "Projekts 3" ir pabeidzis darbus pie Gaujas tilta, Cēsu ielā, Valmierā rekonstrukcijas būvprojekta un darbu autoruzraudzības.

08-05-2012

Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī

SIA "Projekts 3" jau trešo gadu veiksmīgi veic ielu un iekšpagalmu būvdarbu uzraudzību Ventspils pilsētā.

Attīstīta tiek publiskā infrastruktūra, veidojot ērtu un estētiski pievilcīgu pilsētvidi.


12