Būvuzraudzība

  • Konsultāciju sniegšana par infrastruktūras objektu realizēšanu
  • Infrastruktūras objektu būvuzraudzība un projekta vadība


Skatīt visus darbus Būvuzraudzības darbu paraugi:

O.Kalpaka tilts Liepājā
Autoceļa P124 Ventspils – Kolka rekonstrukcija
Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī