Konsultatīvie pakalpojumi

  • Konkursu nolikumu sagatavošana
  • Līgumu sagatavošana
  • Būvprojektu ekspertīze, norādot uz projekta kļūdām un iespējām ietaupīt būvizmaksas