Projektēšana

  • Valsts galveno autoceļu, reģionālo un vietējo autoceļu, pilsētu ielu, kā arī māju un pagasta ceļu projektēšana
  • Visa veida tiltu un satiksmes pārvadu, kā arī citu būvkonstrukciju projektēšana
  • Inženierkomunikāciju projektēšana


Skatīt visus darbus Projektēšanas darbu paraugi:

Saules ielas rekonstrukcija Ventspilī
Tilts pār Ziemeļsusējas upi
Autoceļa A2 rekonstrukcija Siguldā